Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια των στόχων της εταιρείας για την παροχή ακόμα πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών δημιουργήσαμε την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με την ονομασία «SSS Sigma Security Services».

SSS σίγμα security services δραστηριοποιείτε στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία μας, επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, ανέπτυξε ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρουσίαση της Εταιρείας

Η πολιτική ποιότητα της εταιρίας «Σαλούκας Αντ.& Σία Ε.Ε.» βασίζεται στην έννοια του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η εκπλήρωση του οράματός της, δηλαδή η παροχή υπηρεσιών με αξιοπιστία, ευελιξία και ασφάλεια.

Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με σεβασμό στις απαιτήσεις των πελατών και των εργαζομένων, αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα δεσμευόμαστε για τα παρακάτω:

Δημιουργία συνθηκών για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Ευαισθητοποίηση για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, μέσω της διαρκούς επικοινωνίας με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.

Υποκίνηση του προσωπικού για συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους και συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και ασφάλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας.

Η εκπλήρωση της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας μας επιτυγχάνεται με τον συστηματικό σχεδιασμό, με τον έλεγχο και την επιτήρηση των διεργασιών και με την συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.

Θέτουμε στόχους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, ενώ μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναπροσαρμογής αυτών επιτυγχάνουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού στην τελική διαμόρφωση της λειτουργίας της εταιρίας.

Δραστηρότητες Security

Η SSS Sigma Security Services δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 • Φύλαξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Φύλαξη σχολείων.
 • Φύλαξη Αεροδρομίων.
 • Υπηρεσίες ειδικής φύλαξης (προστασία φυσικών προσώπων).
 • Ειδικές αποστολές εσωτερικού – εξωτερικού.
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων, κ.α.
 • Αποθήκες εμπορευμάτων κ.α.
 • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Δίκτυα καταστημάτων τραπεζών.
 • Εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων.
 • Δημόσιες υπηρεσίες.
 • Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες , καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και εν γένει στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
 • Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνηση τους.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτό που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας.

Οργανόγραμμα

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό που οι δυνατότητες του έχουν υπερβεί τις παρεχόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η προστασία της επιχείρησης των πελατών μας είναι σημαντική και θα εξασφαλίσουμε ότι όλες οι εσωτερικές περιοχές των επιχειρήσεων και οι περίμετροι υπόκεινται στα πιο αυστηρά επίπεδα ασφάλειας.

Γενικές Αρχές για τη Φύλαξη Εγκαταστάσεων

(όλα τα παρακάτω διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται με βάση της ανάγκες του πελάτη).

Ο φύλακας θα προσέρχεται στην υπηρεσία του ένστολος και θα κατέχει την προσωπική ειδική άδεια. Με την έναρξη της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται γενικός έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου, που θα περιλαμβάνει έλεγχο για πόρτες και παράθυρα που τυχόν έμειναν ανοιχτά, επιτήρηση των παρκαρισμένων αυτοκίνητων που τυχόν υπάρχουν στον χώρο κ.α. Κατόπιν θα γίνεται έλεγχος για σημάδια ή κίνδυνο πυρκαγιάς από λέβητες κ.α., έλεγχος διαρροών, έλεγχος για τυχόν υπερχειλίσεις και θραύση σωληνώσεων καθώς και έλεγχος των παροχών ρεύματος.

Ο φύλακας θα απομακρύνει από τους φυλασσόμενους χώρους άτομα που κινούνται ύποπτα και θα περιπολεί τους χώρους για πιθανή διάρρηξη, δολιοφθορές και άλλες άνομες πράξεις.

Ο φύλακας θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, ώστε να ενημερώνει για την κατάσταση στο φυλασσόμενο χώρο και ταυτόχρονα να ενημερώνεται συνεχώς για τα Σήματα των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Συναγερμού που βρίσκονται στον φυλασσόμενο χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και αποτελεσματική φύλαξη του χώρου, καθώς και άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε έκτακτου ή ύποπτου γεγονότος.

Έλεγχος Οχημάτων (I.X., Φορτηγών κ.α.)

 • Κατά την είσοδο φορτηγών καταχωρούνται στο βιβλίο πύλης ο αριθμός κυκλοφορίας και το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
 • Οι φύλακες μεριμνούν για την προτεραιότητα φορτοεκφόρτωσης των φορτηγών και φροντίζουν ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος φορτοεκφόρτωσης από Ι.Χ. ή διάφορα αντικείμενα που τυχόν ενοχλούν κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους αποθηκάριους και υπεύθυνους του φυλασσόμενου χώρου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών οχημάτων εκτός των ωρών λειτουργίας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Κανένα όχημα δε φεύγει από την πύλη χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και τα κατάλληλα παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής.
 • Κατά την έξοδο των φορτηγών γίνεται έλεγχος των εμπορευμάτων και καταμέτρηση της ποσότητας τους και αφού συγκριθούν με την συγκεντρωτική κατάσταση σφραγίζονται τα τιμολόγια με την σφραγίδα ελέγχου πύλης.
 • Κατά την υπηρεσία του φύλακα ελέγχονται τα παραστατικά έγγραφα των οδηγών οχημάτων. Επίσης ελέγχονται το περιεχόμενο της καρότσας, η καμπίνα του οδηγού για τυχόν αντικείμενα που χρειάζονται συνοδευτικά έγγραφα και γίνεται έλεγχος των συνοδευτικών εγγράφων.
 • Απαγορεύεται η είσοδος των οδηγών και βοηθών στους χώρους παραγωγής, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.
 • Ο φύλακας φροντίζει κατά τις ώρες μη λειτουργίας και κατά τις ημέρες αργίας του φυλασσόμενου χώρου εάν έρθουν φορτηγά για φόρτωση ή εκφόρτωση να παρκάρουν εντός ή εκτός του εργοστασίου σύμφωνα με τις οδηγίες και κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους του φυλασσόμενου χώρου.
 • Ο φύλακας φροντίζει τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν ελεύθερη διακίνηση,να παρκάρουν στον προκαθορισμένο χώρο στάθμευσης χωρίς να εμποδίζουν τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή τη λειτουργία του φυλασσόμενου χώρου.

Έλεγχος Επισκεπτών:

 • Όλοι οι επισκέπτες καταχωρούνται στο βιβλίο πύλης με την ακριβή ώρα εισόδου και εξόδου.
 • Ο φύλακας ενημερώνει τους επισκέπτες σχετικά με τους χώρους που θα επισκεφθούν.
 • Οι επισκέπτες ελέγχονται διακριτικά και ειδοποιείται το πρόσωπο που θα επισκεφθούν πριν την είσοδο τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη περιφορά τους στους χώρους του φυλασσόμενου χώρου.
 • Μεριμνείται ώστε τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των επισκεπτών να παρκάρονται στους προκαθορισμένους χώρους (παρκινγκ).
 • Εάν ο εξερχόμενος κρατάει κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν είχε κατά την είσοδο του πρέπει να έχει σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο. Τότε δεν γίνεται έρευνα στις χειραποσκευές, αλλά καταχωρείται το γεγονός στην ημερήσια αναφορά φύλακος.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε προσωπικούς επισκέπτες των εργαζομένων του φυλασσόμενου χώρου π.χ. φίλοι, συγγενείς. Σε αυτήν την περίπτωση ειδοποιείται ο υπεύθυνος βάρδιας και καλείται ο εργαζόμενος να έρθει στην πύλη εάν ο λόγος της επίσκεψης είναι σοβαρός.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα τμήματα παραγωγής και άλλους χώρους περιορισμένης πρόσβασης όλων των επισκεπτών εκτός εάν έχουν άδεια ή συνοδεύονται από τους υπεύθυνους Διευθυντές του φυλασσόμενου χώρου.

Έλεγχος Προσωπικού:

 • Το προσωπικό αποβιβάζεται και παρκάρει τα Ι.Χ. αυτοκίνητα στους προκαθορισμένους χώρους (παρκινγκ).
 • Δε γίνεται έλεγχος χειραποσκευών κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού εκτός κι αν απαιτείται σε κάποια ειδική περίπτωση.
 • Εργαζόμενοι που προσέρχονται με καθυστέρηση ή χωρίς κάρτα εργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πύλης με την ακριβή ώρα εισόδου και εξόδου, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται καθημερινά στον υπεύθυνο ασφαλείας.
 • Έξοδος εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας και πριν τελειώσει η βάρδια τους επιτρέπεται μόνο αφού παραδώσει ο εργαζόμενος έγγραφη άδεια του υπευθύνου βάρδιας και αφού χτυπήσει την κάρτα εργοστασίου. Διαφορετικά το γεγονός καταχωρείται στο βιβλίο πύλης, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται καθημερινά στον υπεύθυνο ασφαλείας.
 • Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε εργαζόμενου ή μη κατά τις ώρες μη λειτουργίας του φυλασσόμενου χώρου εκτός από τους έχοντες το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και της βάρδιας παραγωγής ή συντήρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.

Έλεγχοι κατά την Περιπολία:

 • Ο φύλακας περιπολεί πλήρως εξοπλισμένος (με ασύρματο, φακό, εκπαιδευμένο σκύλο κ.λπ.) και επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων. Εάν παρουσιαστεί κάποια απειλή ειδοποιεί το κέντρο και αυτό με τη σειρά του ειδοποιεί τα αρμόδια κρατικά όργανα (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική κ.λπ.). Μέχρι την άφιξη των κρατικών οργάνων, ο φύλακας θα αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο δύσκολη και αν είναι, ενώ παράλληλα με τα κρατικά όργανα θα κινητοποιηθούν και οι ειδικές δυνάμεις άμεσης επέμβασης της SSS Sigma Security (περιπολικά οχήματα κτλ.).
 • Φροντίζει ώστε η πύλη του φυλασσόμενου χώρου να είναι πάντα κλειστή και να ανοιγοκλείνει μόνο για την είσοδο και έξοδο προσώπων και οχημάτων κατόπιν εγκρίσεως και ελέγχου.
 • Ο φύλακας επιτηρεί το φυλασσόμενο χώρο και απομακρύνει τους μη έχοντες εργασία.
 • Ο φύλακας επιτηρεί και ελέγχει τα εξωτερικά συνεργεία και Ι.Χ. κατά την είσοδο και έξοδο τους από τον φυλασσόμενο χώρο.
 • Απαγορεύει την είσοδο στους μικροπωλητές που κατακλύζουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες τους εργασιακούς χώρους.
 • Ο φύλακας πραγματοποιεί έλεγχο χειραποσκευών, αν χρειάζεται, κατά την είσοδο και έξοδο των εγκαταστάσεων του φυλασσόμενου χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Σ. του φυλασσόμενου χώρου.
 • Ο φύλακας γνωρίζει ποιοι έχουν ελεύθερη ποσβάση στις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις.
 • Απαγορεύει την είσοδο κατά τις ώρες μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε πρόσωπα ή οχήματα που δεν έχουν γραπτή άδεια του Δ.Σ. του φυλασσόμενου χώρου.
 • Ελέγχει την τήρηση των κανονισμών που απαγορεύουν την παράνομη εξαγωγή των περιουσιακών υλικών του φυλασσόμενου χώρου.
 • Φροντίζει ώστε κανένα αντικείμενο να μη βγαίνει έξω από τις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις χωρίς γραπτή άδεια ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής υπογεγραμμένο από τους υπεύθυνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Ελέγχει, κατά τη περιπολία, για σημάδια πυρκαγιάς σε λεβητοστάσια, θερμοσίφωνες, φιάλες, κάδους απορριμμάτων κ.α.
 • Ελέγχει τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, (πρίζες, καλώδια κ.λ.π.) για σημάδια φθοράς και για τον κίνδυνο διαρροής ή πυρκαγιάς.
 • Ελέγχει τις σωληνώσεις και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για διαρροές, υπερχείλιση και σημάδια φθοράς ή θραύσης.
 • Ελέγχει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων.
 • Φροντίζει για την τήρηση των ειδικών απαγορευτικών ενδείξεων στους επιμέρους χώρους, π.χ. ένδειξη της απαγόρευσης καπνίσματος.

Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας:

 • Γενική και κύρια αποστολή των φυλάκων είναι η ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων που του αναθέτει η εταιρεία σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου. Οι φύλακες φροντίζουν για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας.
 • Ποτέ και για κανένα λόγο ο φύλακας δεν αποχωρεί από τον χώρο φύλαξής του, εάν δεν έρθει αντικαταστάτης του.
 • Οι φύλακες εκτελούν πιστά τα ιδιαίτερα καθήκοντα, που τους έχει αναθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Απαγορεύεται η εκτέλεση μικροεξυπηρετήσεων στο προσωπικό του φυλασσόμενου χώρου, καθώς και στους διάφορους οδηγούς και επισκέπτες.
 • Κάθε φύλακας οφείλει να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου. Επίσης οφείλει σεβασμό στους προϊστάμενους του και υπακοή στις υπηρεσιακές εντολές. Οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό στην Διοίκηση , στο προσωπικό και στους επισκέπτες του φυλασσόμενου χώρου .
 • Είναι καθήκον του φύλακα να παρέχει πληροφορίες στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για συμβάντα σχετικά με παράνομες ενέργειες και επεισόδια, στα οποία ήταν μάρτυρας με την ιδιότητα του φύλακα.
 • Ο φύλακας υποχρεούται κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του να είναι ένστολος, νηφάλιος και ποτέ υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το χώρο παραμονής του καθαρό.
 • Κάθε φύλακας συντάσσει καθημερινά το “ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΥΛΑΚΟΣ” με όλες τις σχετικές παρατηρήσεις και το παραδίδει στον υπεύθυνο ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου στο τέλος της βάρδιάς του.

Στον πάγιο εξοπλισμό του προσωπικού φύλαξης κατά περίπτωση περιλαμβάνονται:

 • Ασύρματοι επικοινωνίας (UHF, VHF)
 • Συστήματα ενδοεπικοινωνίας.
 • Κινητά τηλέφωνα.
 • Αλεξίσφαιρα γιλέκα και ενδύματα.

Όταν απαιτείται, παρέχεται από την εταιρεία επιπρόσθετος εξοπλισμός προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

 • Κράνος ασφαλείας
 • Ταινία σήμανσης
 • Αντιεκρηκτικός φακός