Στις μέρες μας εμφανίζονται πολλοί ερασιτέχνες στον τομέα της καθαριότητας που είτε δραστηριοποιούνται παράνομα είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους που επιδιώκουν μεγιστοποίηση του κέρδους τους με εντατικοποίηση της εργασίας, φθηνά ανώνυμα απορρυπαντικά και έλλειψη επαγγελματικού εξοπλισμού, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας εργασίας. Αυτό θα φανεί, αργά ή γρήγορα, όταν ΕΣΕΙΣ θα πρέπει να “πληρώσετε” το φθαρμένο και γαριασμένο μάρμαρο για να το επαναφέρεται, και όχι μόνο.

Έπειτα, πολλές φορές, τα ανασφάλιστα και μεμονωμένα άτομα δημιουργούν προβλήματα όπως καταγγελίες για τα ασφαλιστικά τους και όχι μόνο δικαιώματα, μακροχρόνιες απουσίες χωρίς αντικατάσταση κ.λ., για να μη μιλήσουμε για σχέσεις οικειότητας που δημιουργούν με άτομα από την πολυκατοικία μ’ αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η απομάκρυνση τους σε περίπτωση που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Η επιλογή μιας καταξιωμένης στο χώρο εταιρίας για τον καθαρισμό της πολυκατοικίας σας, σας απαλλάσσει από πιθανούς κινδύνους καταγγελιών, φθορών, παραλείψεων και σας εξασφαλίζει μια ποιοτική εργασία με μειωμένο κόστος ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν οι ερασιτέχνες του χώρου.

IMGP0639 IMGP0644 IMGP0651