Η σίγμα service Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τω πελατών της, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους, έχει εισάγει στο δυναμικό της τον πιο κατάλληλο και εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία της ζητηθεί.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από:

  • οχήματα μεταφοράς προσωπικού (mini bus)
  • οχήματα μεταφορά εξοπλισμού (van cargo)
  • οχήματα καλαθοφόρα- γερανοφόρα για τον καθαρισμό υαλοπετασμάτων
  • οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων – μπαζών
  • μηχανές ηλεκτροκίνητες και μπαταριοκίνητες πλύσεως δαπέδων
  • μηχανές γυαλίσματος δαπέδων
  • μηχανές αναρρόφησης στερεών και υγρών
IMGP0635 IMGP0658

Υλικά Καθαρισμού

Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιεί η εταιρία καθαρισμού σίγμα services Ε.Π.Ε. είναι φιλικά με το περιβάλλον και ακίνδυνα για τις επιφάνειες επάνω στις οποίες εφαρμόζονται.
Η χρήση αυτών γίνεται με τις οδηγίες Ε.Ε. 43/93, έχουν προδιαγραφές από το σύστημα Η.Α.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Point) τις απαιτήσεις του E.Φ.Ε.Τ. την έγκριση του Γ.Χ.Κ. (Γενικό Χημείο του Κράτους), και την υπ’ αριθμό152347/3807 11-05-81 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.