Η εταιρεία καθαρισμού με την επωνυμία «σίγμα service» Σαλούκας Κ. Αντώνιος έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το1990 από τον κ.Σαλούκα Αντώνη με δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων.

Με την σημερινή της μορφή και με την προσθήκη και άλλων μετόχων η εταιρεία επέκτεινε τη δραστηριότητα της στο χώρο των υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας, όπως επίσης και στην εμπορεία χαρτικών – απορρυπαντικών.

Η σίγμα service ξεκίνησε αρχικά σαν τοπική επιχείρηση με σκοπό την δημιουργία ενός συνεργείου καθαρισμού με πόλη δράσης τη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει επεκτείνει την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της και σε άλλες πόλεις της Β. Ελλάδας.

Το πελατολόγιο της σίγμα service περιλαμβάνει δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Από το 1990, με σταθερά βήματα και με στόχο την άμεση ικανοποίηση του πελάτη που επιζητά την καλύτερη ποιότητα εργασιών, δημιουργήθηκε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρία στο χώρο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού καθαρισμού.

Η εταιρεία καθαρισμού σίγμα service έχει στο δυναμικό της μεγάλο αριθμό άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού – τεχνικούς συμβούλους – επόπτες εργασίας – επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και μηχανολογικό – τεχνολογικό εξοπλισμό υποστήριξης συνεχώς ανανεώσιμο και είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Αυτό που κάνει τη σίγμα service να ξεχωρίζει είναι ότι επιτυγχάνει τους παρακάτω μετρήσιμους στόχους ποιότητας (Quality Objectives):

 • Επιδιώκει και εξασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και τις Κοινοτικές οδηγίες.
 • Αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριότητας της ΤUV CERT DIN EN ISO 9000:2000

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, η εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9000:2000

Στην σίγμα service για αποτελέσματα και υψηλότερα standards επαγγελματικού καθαρισμού, βασιζόμαστε σε 6 παράγοντες και πάντα στην καλύτερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση του πελάτη και προσπαθούμε για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Καλύτερα και υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού καθαρισμού.
 • Ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση του επαγγελματικού εξοπλισμού.
 • Τυποποιημένη και καλύτερη γκάμα επαγγελματικών εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων.
 • Μείωση των άσκοπων εργασιών.
 • Εργονομικές και καινοτομικές μεθόδους καθαρισμού.
 • Αποτελεσματικότερη και πιο ουσιώδης δουλειά σε λιγότερο χρόνο.
 • Ευχαριστημένοι και αποδοτικότεροι εργαζόμενοι.
 • Ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού.
 • Προστασία του περιβάλλοντος με χρήση εξειδικευμένων απορρυπαντικών.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση τους αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας, αποδεικνύοντας στους πελάτες της καθημερινά ότι επιθυμεί να συνεισφέρει και στη δική τους επιτυχημένη πορεία.

Ανθρώπινο δυναμικό

Τα συνεργεία καθαρισμού που έχει δημιουργήσει είναι στελεχωμένα με ένα μεγάλο αριθμό μισθοδοτούμενων υπαλλήλων, τεχνικούς συμβούλους, επόπτες εργασίας και επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια και η εκπαίδευση εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνική καθαρισμού EXACΤ 100-200, τόσο ως προς την ικανότητα καθαρισμού όσο και προς την εντιμότητα και τη συνέπεια του κάθε υπαλλήλου.

Ο συνδυασμός ενός καλά εκπαιδευμένου προσωπικού και ενός άρτια οργανωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, δίνει τη δυνατότητα να μπορεί η σίγμα service να προσφέρει στους πελάτες της ξεχωριστή ποιότητα υπηρεσιών.