Μία από τις υπηρεσίες που παρέχει η σίγμα service είναι η Διαχείριση Αναλώσιμων προϊόντων στους χώρους υγιεινής – Washroom Services.

Επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες καθαρισμού, η σίγμα service αναλαμβάνει την τοποθέτηση και προμήθεια χαρτικών στους χώρους υγιεινής και γενικότερα την διαχείριση αναλώσιμων ειδών σε επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία, ή βιομηχανίες.

 

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών εξασφαλίζει οφέλη όπως:

 • Αναβάθμιση της αισθητικής των χώρων υγιεινής
 • Αυξημένη άνεση και λειτουργικότητα των χώρων
 • Παροχή χαρτικών προϊόντων αρίστης ποιότητας
 • Διατήρηση επιπέδου υγιεινής σε υψηλά επίπεδα
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον, λιγότερα απορρίμματα
 • Οικονομία στη χρήση, μείωση κόστους

Οι υπηρεσίες διαχείρισης αναλώσιμων που μπορεί να αναλάβει η σίγμα service περιλαμβάνουν:

 • Τοποθέτηση δοσομετρικών συσκευών υψηλής αισθητικής σε κατάλληλη θέση ώστε να εξασφαλίζουν την άνεση και τη λειτουργικότητα των χώρων
 • Επιλογή από μεγάλη ποικιλία τύπων δοσομετρικών συστημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου
 • Έλεγχος των αποθεμάτων, παρακολούθηση των παραγγελιών χαρτικών, και τροφοδοσία των συσκευών
 • Έλεγχος της κατανάλωσης χαρτικών και παρακολούθηση του κόστους

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες μακροπρόθεσμα λειτουργούν προς μεγάλο όφελος για τον πελάτη και τον απαλλάσσουν από τα εξής σημαντικά:

 • Την έρευνα των αναλώσιμων με σχέση την τιμή και την ποιότητα
 • Την παρακολούθηση και την αντικατάσταση των αναλώσιμων